Savršeni odmor

Ukupno raspoloživi kapacitet hostela obuhvaća:

30 dvokrevetnih soba

60 ležaja

ukupno raspoloživo: 60 ležaja

Galerija

Posjetite jezero Rakitje

Pregledajte galeriju